Vitale en gemotiveerde (bevlogen) medewerkers zijn een voorwaarde voor een vitale organisatie. Dat zij competent en kundig zijn is inmiddels een vanzelfsprekendheid maar soms onvoldoende om goed te presteren en de concurrentie voor te blijven. Flexibiliteit, innovatie en commitment zijn kwaliteiten die van de huidige medewerker worden verwacht.

Misschien herken je dit:
* de werknemers in je bedrijf zijn relatief vaker en langer ziek dan gemiddeld (cijfers ziekteverzuim in  Nederland: 4%,  2014, bron CPB)
* binnen jouw organisatie worden relatief weinig innovatieve ideeën door je collega’s gegenereerd
* de sfeer binnen jouw bedrijf zou wel iets meer ‘bevlogen’ kunnen zijn
* er bestaat bij jouw collega’s weinig animo iets ‘extra’ te doen
* binnen het bedrijf is een relatief hoge turnover (mensen gaan relatief snel weer weg)
* het blijkt best moeilijk om nieuwe medewerkers aan te trekken en vast te houden 

Uit onderzoek blijkt dat juist de organisaties die meer aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van hun medewerkers geven, goed scoren. Zij constateren dat hierdoor meer betrokkenheid ontstaat en positievere resultaten worden gehaald. Allereerst hebben deze vitale organisaties hebben minder ziekteverzuim (37%) en een lagere turnover (45%). Daarnaast wordt een hogere arbeidsproductiviteit (12%), hogere winstgevendheid (22%), meer werkplezier en creativiteit bij vitale medewerkers geconstateerd in vergelijking met hun niet vitale collega’s.
Dit betekent dat investeringen die leiden tot een vitale organisatie de moeite waard zijn.

Het hart van elke organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken. Bevlogen en vitale medewerkers creëren vitale teams zodat er een innovatieve, flexibele en vitale organisatie ontstaat. De integrale aanpak richt zich daarom op operationeel, tactisch als strategisch niveau.
Hierdoor ontstaat een hogere productiviteit in een positievere bedrijfssfeer wat leidt tot een grotere betrokkenheid en een opwaartse flow.
Buro Flow biedt specifieke tools en interventies waardoor jij en jouw organisatie deze veranderingen kunnen genereren.
Interesse in meer informatie?

Buro Flow: Oog voor vitaliteit en inzetbaarheid.