ORGANISATIEADVIES

 

Inspelen op veranderingen is voor organisaties tegenwoordig een must. Organisaties zijn daarom gebaat bij flexibele en vitale medewerkers, die innovatief denken, energiek en productief zijn én plezier in hun werk hebben. En inderdaad, niet in de laatste plaats, die minder ziek zijn.

Maar vitaliteit is meer dan ‘gezond zijn en je gezond voelen’: het bestaat uit een combinatie van energie en motivatie. Natuurlijk begint vitaliteit op persoonlijk niveau. Toch kan vitaal gedrag in een werkomgeving zeker worden ondersteund en zelfs worden aangewakkerd. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die zich bezig houden met ‘vitaliteitsmanagement’ dan ook een verbeterde werksfeer, innovatievere oplossingen, verbeterde klantrelaties en verhoogde productie melden.

 

Voor wie?

Wanneer jij je als werkgever realiseert dat het hart van jouw organisatie gevormd wordt door de vitale mensen die er werken.

Wanneer jij als organisatie wil investeren in de vitaliteit van al je medewerkers zodat zij met energie en enthousiasme meewerken aan de bedrijfsdoelstellingen.

 

Hoe werkt het?

Onderzoek vanuit de positieve psychologie toont steeds weer aan dat investeren in het welbevinden en werkgeluk van medewerkers loont. Interventies richten zich op de werkomgeving en de werkcontext. Vitaliteitsmanagement heeft daarom gevolgen voor het individu, het team en de organisatie als geheel.

 

Wat kan je bereiken?

De diverse interventies die gericht zijn op vitaliteit, verbinding en teamontwikkeling, resulteren in een positievere werksfeer en een grotere betrokkenheid bij het bedrijf.

Vitale en bevlogen medewerkers weten anderen te motiveren om doelen te realiseren, waardoor zij samen enthousiaste en vitale teams creëren. Deze teams zorgen voor het ontstaan van innovatieve en adaptieve organisaties die flexibel kunnen inspelen op de eisen die de continu veranderende omgeving van hen vraagt.

 

Contact